آمادگی تفویض اختیارات به بخش خصوصی را داریم

وزیر صمت اظهار کرد: بخش خصوصی باید پرچم‌دار عبور از شرایط تحریمی جدید و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت باشد.

صدا و سیما- رضا رحمانی در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران افزود: اگر اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند با مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط توان بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است.

وی فعال شدن تشکل‌ها و بخش خصوصی را از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت بخش خصوصی باید تسهیل ایجاد شود و در این راستا باید نقش و جایگاه اتاق در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری امور بیشتر شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه به بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: یک الزام و ضرورت است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد که آمادگی تفویض اختیارات به انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی هم در تصمیم‌گیری و هم اجرا داریم.

گفتنی است؛ در این جلسه آیین نامه اجرایی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و موارد اصلاحی مورد موافقت اعضای حاضر واقع شد.

همچنین ببینید

توسعه ترانزیت شمال به جنوب و شرق به غرب تحولی بزرگ در منطقه است

رئیس جمهور، حمل و نقل را از پایه ها و ارکان جهش تولید، توسعه کشور …