آموزش؛ نیاز مبرم تاکسیرانان

روز به روز به سال ۲۰۱۸ نزدیک‌تر می‌شویم. مردم تبریز و مسئولان شهر بسیج شده‌اند تا حافظ آبروی شهر باشند و سالی پرافتخار را در تاریخ تبریز رقم بزنند.
در این میان شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی تبریز از جمله نهادهایی است که مسئولیت سنگینی در حفظ آبروی شهر دارد و لازم است هر چه سریع‌تر خود را برای پذیرایی از مهمانان آماده کند.
شرکت مذکور مدتی است که دست به نوسازی ناوگان تاکسیرانی تبریز زده است که بی‌تردید اقدامی بجا و شایسته است. این اقدام باید به سرعت دنبال شود تا در آستانه سال ۲۰۱۸ شاهد تردد هیچ تاکسی کهنه و از کارافتاده‌ای در سطح شهر نباشیم.
به یقین نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقدامی لازم است اما کافی نیست. این اقدام گامی در جهت زیبایی ظاهری شهر است. مسلماً در کنار این اقدام باید به ارتقای فرهنگ رانندگی در میان رانندگان تاکسی همت گمارده شود.
شاید التزام تاکسیرانان به داشتن ظاهری آراسته و لباسی مرتب نیز اقدام پسندیده‌ای باشد اما مهم‌تر از آن طرز برخورد رانندگان تاکسی با مسافران است.
در وهلۀ اول آشنایی تاکسیرانان با حداقل یک زبان خارجی ضروری به نظر می‌رسد. مسلماً قرار نیست رانندگان تاکسی به زبان خارجی تسلط کامل پیدا کنند اما آشنایی آنها به زبان به حدی که قادر به ایجاد ارتباط با مسافران باشند لازم می‌نماید.
شرکت تاکسیرانی تبریز باید آموزش رانندگان را در جهت ارتقای فرهنگ رانندگی سرلوحه کار خود قرار دهد. این آموزش نباید به آموزش زبان خارجی محدود گردد. تاکسیرانان باید آموزش‌های لازم را در خصوص برخورد با مسافران طی کنند.
از سوی دیگر تاکسیرانان باید به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم گردند. مسامحه مأموران راهنمایی و رانندگی در قبال این قشر زحمتکش سبب شده است که برخی از آنها به اصطلاح شهر را خانه خود بدانند و هر جا که به مسافری برخورد کردند پا بر ترمز بگذارند و موجب ایجاد راه‌بندان در خیابان گردند. برخی از رانندگان تاکسی نیز از رعایت حق تقدّم برای خودروهای شخصی امتناع می‌ورزند. این رفتارها می‌تواند خاطره نامطلوبی از تبریز در ذهن مسافران خارجی به جا گذارد.
تجهیز تاکسی‌ها به تاکسی متر و سیستم صدور فاکتور نیز از جمله اقداماتی است که باید مدنظر شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی تبریز قرار گیرد.
اما برای همه آنچه گفته شد نباید منتظر سال ۲۰۱۸ بمانیم. از همین امروز شروع کنیم. شاید فردا خیلی دیر باشد.

همچنین ببینید

زمانه بی‌تو یتیم شد!

سفر به خیر، می‌روی با باد ز دیده، اما نمی‌روی از یاد. عجیب نیست، اگر …