افزایش قیمت بنزین، شتاب‌زده بود

معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم شبستر گفت: رئیس مجلس بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان مصوبه سهمیه‌بندی بنزین را امضا کرد.
ایلنا- نماینده مردم شبستر اظهار داشت:‌ امضای رئیس مجلس برای افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن نمایندگان بود.
آقاپور علیشاهی،‌ درباره افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: متاسفانه یک سیاست شتاب‌زده اتفاق افتاد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون چندین بار تصمیم به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین داشتند که ما نمایندگان مجلس بدون
در نظر گرفتن جناح سیاسی با آن مخالفت کردیم.
وی ادامه داد: تاکنون سه سناریو مطرح شده که با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. باید گفت با این تصمیمی که گرفته شد اقتصاد ایران که نفس نفس می‌زند از نفس خواهد افتاد.
نماینده مردم شبستر درباره این که این مصوبه را رئیس مجلس هم امضا کرده است، گفت: بله امضای رئیس مجلس بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان صورت گرفته است.

همچنین ببینید

شرایط فعلی بازار نیاز به نظارت جدی دارد

رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد گزارش بررسی‌های خود در …