بهای بلیط ورود به اماکن تاریخی و موزه ها ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین قیمت بلیط ورود به اماکن تاریخی و موزه ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابلاغ کرد.
مهدآزادی به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی – اسحاق جهانگیری« آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
ماده ۱- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی- فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود در آن به شرح زیر اقدام نماید:
الف- ورود به موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریال.
ب- ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیرمنقول) برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ بیست و پنج هزار (۰۰۰ر۲۵) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ریال.
تبصره ۱- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیرمنقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
تبصره ۲- بازدیدهای دانش آموزان، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان)، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده)، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا و بسیجیان با ارایه کارت شناسایی و یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها می باشد.
تبصره ۳- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند.
تبصره ۴- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی و موزه  هایی که در اجرای ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب ۱۳۸۲- به صورت هیئت امنایی اداره می شود و محوطه  ها، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نمی باشند.
ماده ۲- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه براساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها و آماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی، احداث موزه و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برساند.
ماده ۳- تصویب نامه شماره ۳۰۳۱۰/ت۳۱۰۴۵هـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی لغو می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه شماره ۴۳۴۵۸/ ت ۵۱۷۹۱ ه را برای اجرا به سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.

همچنین ببینید

مذاکره با ترکیه برای جبران خسارت گردشگری ایران

مذاکره برای جبران خسارت بخش خصوصی گردشگری ایران توسط ترکیه پذیرش دو جانبه به منظور …