به حقوق خود احترام بگذاریم!

انسان‌ها به محض تولد دارای حقوق فردی و اجتماعی می‌شوند.
در ادامۀ زندگی، هر فردی موظف است ضمن صیانت از حقوق خود، حقوق دیگران را نیز رعایت نماید.
تربیت خانوادگی که در خانه و توسط خانواده صورت می‌گیرد و تربیت اجتماعی که در جامعه و به وسیله سازمان‌های اجتماعی و در راس آنها مدرسه تحقق می‌یابد انسان را با حقوق خود و دیگران آشنا می‌سازد.
زمانی که آحاد جامعه به حقوق خود و دیگران واقف باشند و به آن احترام بگذارند جامعه در تعادل و آرامش به حیات خود ادامه می‌دهد و در غیر این صورت جامعه صحنه تنش‌های روزافزون خواهد بود.
رعایت نوبت در مکان‌های مختلف از جمله در بانک‌ها، ادارات، نانوایی‌ و پمپ بنزین و همچنین رعایت حق تقدم در رانندگی از مصادیق احترام به حقوق دیگران است که متاسفانه هر روز شاهد مناظر ناخوشایندی از نقض رعایت تقدم‌ها هستیم.
باید به این مسئله توجه کنیم که وقتی حق همنوع خود را ضایع می‌کنیم در حقیقت به آن فرد مجوز تضییع حقوق دیگران را می‌دهیم و با افزایش این گونه رفتار ناپسند، فضایل اخلاقی از جوامع انسانی رخت می‌بندد.
برای اینکه جامعه‌ای امن و آرام و بدون استرس داشته باشیم باید حقوق دیگران را محترم بشماریم و این را به فرزندان خود نیز بیاموزیم و به آنها متذکر شویم جلوتر از نوبت خود نان گرفتن نشان‌دهنده «زرنگی» ما نیست!
در این میان آموزش و پرورش نقش مهمی برعهده دارد.
حقوق فردی و اجتماعی باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود و رعایت حقوق دانش‌آموزان دیگر، یکی از ملاک‌های انضباطی قرار گیرد.
اگر جامعه‌ای در رابطه با فرهنگ‌سازی و آموزش این مهم تعلل نماید در نهایت دود این کاهلی به چشم افراد آن جامعه خواهد رفت.
بدیهی است برای اینکه کشوری پیشرفت کند باید ملتی همدل و با اخلاق داشته باشد. رعایت حقوق دیگران موجب ایجاد همراهی و همدلی بیشتر در بین افراد جامعه و به تبع آن موجب رشد و تعالی کشور خواهد شد.

همچنین ببینید

زمانه بی‌تو یتیم شد!

سفر به خیر، می‌روی با باد ز دیده، اما نمی‌روی از یاد. عجیب نیست، اگر …