تبریز، کاندیدای شهر جهانی صنایع دستی است

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی صنایع دستی گفت: قرار است تا سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۸ شهر در طرح شهرهای جهانی انتخاب شوند که سه شهر از ایران است.
نصر- غدا هیجاوی در آئین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به پتانسیل‌های قوی اصفهان در صنعت گردشگری و صنایع دستی گفت: ۱۰ شهر از شهرهای ایران به عنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب شده اند، که شامل تبریز، اصفهان، میبد، آزاده، مشهد، سیرجان و… می‌شود.
وی ادامه داد: طرح انتخاب شهرهای جهانی صنایع دستی در سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرد
و قرار است تا سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۸ شهر در این طرح انتخاب شوند که از مجموع سی و هشت شهر ۳۰ شهر متعلق به آسیا و اقیانوسیه، دو شهر از اروپا و شش شهر از آمریکای جنوبی خواهد بود.
رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی صنایع دستی تصریح کرد: در آینده سه شهر از ایران، دو شهر از تایلند، سه شهر از هند و از کشورهای همچون فلسطین، لبنان، عمان، اردن، مالزی هر کدام یک شهر به عنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب خواهد شد.
هیجاوی با اشاره به شهرهای تخصصی صنایع دستی، گفت: برخی شهرها که در آن بیش از یک صنایع دستی توانستند ثبت کنند و در آن رشته‌ها حرفه ای عمل می‌کنند به عنوان شهر تخصصی صنایع دستی انتخاب می‌شود، شهر اصفهان هم یکی از شهرهای تخصصی صنایع دستی انتخاب شده است.
رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی صنایع دستی گفت: توسعه در بخش صنایع دستی نیازمند همکاری و تعامل بین بخش عمومی و خصوصی است. صنایع دستی نقش بنیادین و کلیدی در توسعه پایدار و یکپارچگی منطقه دارد که باید برای حفاظت از آن بیش از گذشته اقدام کرد.
وی تاکید کرد: صنایع دستی به عنوان ابزار فرهنگی و تأثیرگذار در ایجاد دوستی و صلح بین جوامع شناخته می‌شود، که خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی ایران با سعی و تلاش خستگی ناپذیر خود توانسته صنایع دستی را به عنوان برنامه توسعه ملی در دستور کار خود قرار دهد.
هیجاوی ادامه داد: ایران با انتخاب قرار دادن صنایع دستی به عنوان یکی از محورهای توسعه ملی سعی بر آن دارد تا از طریق صنایع دستی فرصت‌های متفاوتی ایجاد به و آینده اجتماعی و فرهنگی کمک شایانی کند که خوشبختانه این امر از طریق همکاری بین بخشی در حال تحقق است که نمونه از این همکاری بین بخشی را می‌توان به برپایی نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان اشاره کرد.
رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی صنایع دستی با اشاره به تعداد زیاد شهرهای جهانی صنایع دستی در ایران، گفت: اصفهان یکی از شهرهایی است که در شبکه شهرهای جهانی صنایع دستی آمده است و قطعاً این امر مسئولیت سنگینی را برای این شهر به همراه دارد زیرا که باید به تعهدات خود عمل کرده که با ارتباط با سایر اعضای شبکه این امر صورت خواهد گرفت.

همچنین ببینید

توسعه ترانزیت شمال به جنوب و شرق به غرب تحولی بزرگ در منطقه است

رئیس جمهور، حمل و نقل را از پایه ها و ارکان جهش تولید، توسعه کشور …