حفظ درختان شهر بر عهده شهرداری است

شهردار تبریز گفت: تغییر کاربری های فضای سبز و قطع اشجار با مجوزهای کمیسیون های مربوطه انجام شده است.
نصر- ایرج شهین باهر در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز افزود: گاها فراموش می‌شود که متولی حفظ درختان شهر شهرداری است.
وی ادامه داد: هر اصله درخت چند میلیون تومان بار مالی برای شهرداری ها دارد و حساسیت شهرداری بی شک بیشتر است در واقع مادر درختان خود شهرداری است.
شهردار تبریز ادامه داد: اما برخی معتقدند شهرداری علاقه دارد و خودش چشم پوشی می کند این در حالی است که شهرداری نه تنها اجازه نمی دهد کسی چنین کاری بکند بلکه خود نیز همواره با قطع درختان مقاومت کرده است.
شهین باهر اضافه کرد: اما به خاطر برخی اتفاقات پیش آمده؛ بدبینی علیه شهرداری نزد مردم شکل گرفته است.
وی ادامه داد: هیچ تغییر کاربری در یک سال گذشته صورت نگرفته و به مردم قول دادیم که این کار را انجام نداده و به گسترش فضای سبز توجه کنیم.
شهردار تبریز اذعان داشت: ۲۰ پارک در ماه های گذشته در تبریز احداث شده است به همین دلیل می توان گفت محوریت توسعه برای فضای سبز را در دستور کار قرار داده ایم.
شهین‌باهر جابه‌حایی برخی درختان برای اجرای طرح های عمرانی را ضروری خواند و گفت: با تشخیص کمیسیون مربوطه به منظور تکمیل پروژه های عمرانی برخی از درختان جابجا و یا رفع خطرسازی می شود که امری مرسوم است.

همچنین ببینید

اطلاعات ، ایران ، جام جم ، کیهان و همشهری واگذار می شوند

طرح الزام دولت و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری موسسات اطلاعات، ایران، جام جم، کیهان …