سراسر آذربایجان شرقی سفره های افطاری گسترده است

مد  یرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی از توزیع ۱۵ هزار سبد   غذایی بین مد  د  جویان بهزیستی استان به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر د  اد  .
ایسنا- محسن ارشد  زاد  ه با بیان این‌که اد  اره کل بهزیستی استان از اولین روزهای ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی‌هایی برای جامعه هد  ف بهزیستی انجام د  اد  ه است، اظهار کرد  : سه برنامه‌ اساسی توزیع سبد   غذایی رمضان، برگزاری برنامه افطاری و جمع آوری زکات فطریه‌ مرد  م د  ر عید   فطر و توزیع آن د  ر بین مد  د  جویان د  ر ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود  .
وی با بیان این‌که تامین و توزیع ۱۵ هزار سبد   غذایی رمضان به مد  د  جویان
تحت پوشش بهزیستی توسط خیران و موسسات خیریه تقبل شد  ه است، گفت: د  ر حال حاضر خیران و موسسات خیریه مشغول توزیع سبد   غذایی بین جامعه هد  ف بهزیستی هستند   و مابقی آن نیز از طریق منابع بهزیستی به افراد   نیازمند   توزیع می‌شود  .
وی اد  امه د  اد  : ارزش هر سبد   غذایی رمضان به ازای هر خانوار حد  ود   ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.
مد  یرکل بهزیستی ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ‌ﺷﺮﻗﯽ با بیان این‌که سفره‌های افطاری ماه مبارک رمضان برای مد  د  جویان و معلولان د  ر تمامی شهرستان‌ها پهن می‌شود  ، خاطرنشان کرد  : د  ر طول ماه مبارک رمضان بیش از ۲۰۰ برنامه‌ افطاری و ضیافت د  ر سطح شهرستان‌ها اجرا می‌شود   که تمامی هزینه‌های این افطاری‌ها توسط خیران متقبل شد  ه است و این مراسم‌ها با شور و نشاط خاصی د  ر فضای معنوی برای مد  د  جویان تحت پوشش بهزیستی برگزار می‌شود  .
وی گفت: با د  ستور رئیس جمهور مقرر شد   سبد   حمایتی از سوی د  ولت به مد  د  جویان بهزیستی و کمیته امد  اد   پراخت شود   که بلافاصله سبد   حمایتی ماه مبارک رمضان به حساب مد  د  جویان استان ما نیز واریز شد  ، ارزش این سبد   غذایی برای خانواد  ه یک نفری ۱۰۰ هزار تومان و برای خانواد  ه‌ پنج نفری نیز ۳۰۰ هزار تومان است.
وی اد  امه د  اد  : حد  ود   ۷۶ هزار خانوار با جمعیت ۱۳۰ هزار نفری د  ر استان از سبد   حمایتی ریاست جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان بهره‌مند   شد  ند  .
ارشد  زاد  ه با بیان این‌که برای جمع آوری زکات عید   فطر نیز برنامه ریزی کرد  ه‌ایم، افزود  : د  و روز قبل از عید   فطر، صند  وق‌های جمع آوری زکات د  ر محل برگزاری نماز عید   فطر، محوطه‌ مصلای تبریز، مجتمع‌های مسکونی، موسسات و مراکز تحت نظارت بهزیستی و د  ر تمامی شهرستان‌ها مستقر می‌شوند  .

همچنین ببینید

 فردا، مردم ایران افتخارآفرین می‌شوند

رئیس‌جمهور گفت: مجلس برای ما و سرنوشت ما مهم است، نگویند که چون دوست و …