نخبگان بیکار را دریابیم!

اخیرا در خبرها خواندیم که یک جوان ۲۵ ساله ارومیه ای که دانشجوی دندانپزشکی در یکی از دانشگاه های ترکیه است موفق به اختراع نوعی مسواک هوشمند گردیده و این اختراع برنده مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات ژنو شده است که بزرگترین مسابقه جهانی در حوزه اختراعات به شمار می رود.
موفقیت این جوان، توجه رسانه های داخلی و خارجی را به او جلب کرده و مصاحبه های متعددی با وی صورت گرفته است.
این جوان – دانشمند ایرانی – در گفت و‌گو با رسانه ها ضمن بیان آرزوی خود مبنی بر اینکه بتواند روزی در کشور خود فعالیت کند، علت خروج خود از ایران و تحصیل در یک کشور خارجی را عدم حمایت از او و نخبگانی چون او عنوان کرده است.
وی اولین ایرانی نخبه نیست که به علت عدم حمایت راهی خارج از کشور می شود و استعداد و دانش خود را در اختیار خارجی ها می گذارد.
در حال حاضر نخبگان بسیاری در کشورهای پیشرفته جهان زندگی می کنند که شناسنامه ایرانی دارند و بی توجهی مسئولان ، آنها را روانه غربت کرده است.
در سال های اخیر کلمه « سرمایه گذاری » بسیار به گوشمان می خورد. به نظر می رسد که دولت ها همیشه در جستجوی زمینه‌ای برای سرمایه گذاری هستند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا استعدادهای برتر زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری نیستند؟این استعداد ها اگر پرورش یابندمی توانند دست به اختراع بزنند. اختراع مقدمه تولید می شود و تولید زمینه اشتغال را فراهم می کند .
البته نه تنها دولت بلکه بخش خصوصی و افراد خیر نیز می توانند در این سرمایه گذاری سهم بسیاری داشته باشند . آیا نمی توان همچون « خیران مدرسه ساز» « خیران نخبه پرور» را نیز سازماندهی کرد؟
گفتنی است که همه نخبگان ما آنهایی نیستند که به خارج از کشور می روند . افراد با استعداد بسیاری در داخل کشور وجود دارند که توانایی عزیمت به خارج از کشوررا ندارند و در اثر بی توجهی و عدم حمایت فقط موجب افزایش آماربیکاری می شوند. تا دیر نشده آن ها را در یابیم!

همچنین ببینید

زمانه بی‌تو یتیم شد!

سفر به خیر، می‌روی با باد ز دیده، اما نمی‌روی از یاد. عجیب نیست، اگر …