ورود دولت به بخش مسکن مخرب است

وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد مجدد از طرح مسکن مهر گفت: دولت در شرایط فعلی ورود پادگانی به بخش مسکن نخواهد داشت.
ایرنا- عباس آخوندی در نشست چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن، ورود دولت به بخش مسکن در شرایط فعلی را مخرب توصیف کرد و افزود: تکرار تجربه شکست خورده، مضر است.
وی بر ضرورت اجتناب از تصمیم های هیجانی در بخش مسکن در شرایط فعلی تاکید کرد.
آخوندی گفت: مداخله دولت در سال های ۸۵ و ۸۶ در بخش مسکن نه تنها کمک کننده نبود، بلکه مخرب بود و سیاست های مسکن مهر در آن دوره با شکست مواجه شد.
وی با اشاره به میانگین تورم عمومی در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۲ که ۹/۲۱ درصد بود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که تورم بخش مسکن، ۴/۲۷ درصد
در همین دوره بود که نشان دهنده بیشترین مداخله دولت و ناکارآمدی این مداخله بود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در شرایط فعلی نباید به سمت پیشنهادهایی که به ظاهر جذاب و شیرین است، اما در واقعیت با شکست مواجه شده است برویم.
آخوندی اظهار داشت: باید به تجربیات گذشته نگاه کرده و از تکرار تجربیات جدید که با شکست مواجه شده است، خودداری کنیم.
وی بر ضرورت اجتناب از سیاستی که حقوق مالکیت را در این شرایط مخدوش کند، تاکید کرد و گفت: هر گونه نادیده انگاشتن حقوق مالکیت در این شرایط ، اثرات منفی در بخش های دیگر خواهد داشت.
آخوندی با بیان اینکه اکنون بخش مسکن، متکی به بخش خصوصی است گفت: اگر دولت در چنین شرایطی وارد بخش مسکن شود، این ورود به ضرر سیاست های کوتاه مدت است و اساسا این بخش را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
وی گفت: در شرایط فعلی نباید قانون زیر پا گذاشته شود، زیرا اگر قانون مورد بی مهری واقع شود، ریسک در جامعه افزایش خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: باید معافیت مالیاتی حذف و به جای آن مشوق های مالیاتی، تدوین شوند تا بتوان بخش مسکن را ساماندهی کند.
وی بر ضرورت تدوین بسته های مالیاتی هم به نفع بازار اجاره و هم به نفع بازار فروش تاکید کرد.
آخوندی خواستار توجه به بازارگاه های اینترنتی برای سامان دادن به التهابات مسکن شد و گفت: سیاستی اتخاذ شود تا به جای اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات از سوداگری زمین، جایگزین آن شود.

همچنین ببینید

کار انقلابی برای تحقق «نهضت ساخت داخل»

وزیر صنعت، معدن وتجارت اظهار کرد: باید برای تحقق «نهضت ساخت داخل» که محور اصلی …