وضعیت فضای سبز در تبریز نگران‌کننده است

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: آینده تبریز از لحاظ فضای سبز بسیار نگران کننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی استان گفت: به هر قیمتی شده باید اراضی کشاورزی و باغی حکم اباد و اطراف تبریز به عنوان ریه های شهر تبریز حفظ شود و کمیته ای برای حفاظت و توسعه سبز و باغ و بوم گردی در دو هزار هکتار زمین کشاورزی حکم اباد تشکیل می شود.

وی در رابطه با طرح استفاده از اموال دولتی به صورت احسن گفت: بسیاری از دستگاه های دولتی اموالشان را مستند سازی نکردن و از میزان دارایی خود اطلاعات درستی ندارند و این موضوع موجب نبود شناخت درست از میزان دارایی ها و پتانسیل های دستگاه ها می شود، در این رابطه باید کارگروهی برای شناسایی اموال دولتی و تبدیل ان به احسن صورت گیرد تا این اموال تبدیل به اموال مولد شود یا به فروش برسد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در رابطه با سند تدبیر و توسعه استان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی در کشور به صورت متمرکز انجام می شود برنامه ریزی ها در سطح استان ابتر خواهند ماند و باید برنامه ریزی به صورت استانی براساس امایش سرزمینی صورت پذیرد تا پیشرفت در استان ها براساس استعداد های بومی استانی انجام پذیرد.

همچنین ببینید

دولت از درد مردم غافل نیست

رئیس جمهور با اشاره به پایان زمان محدودیت تسلیحاتی ایران طبق برجام در تاریخ ۲۷ …