بایگانی روزانه: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تسهیلات بنیاد مصلی برای بازدیدکنندگان از ارگ تبریز

بنیاد مصلی در مورد خبری که مبنی بر آمادگی محوطه ارگ جهت بازدید گردشگران در جراید درج گردیده بود توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود: ۱- عملیات سنگ فرش ضلع شمالی محوطه در راستای زیباسازی محدودۀ ارگ و بسترسازی مناسب برای گردشگران از اسفند ماه سال ۹۶ با هزینه کرد بنیاد مصلی آغاز و در اردیبهشت سال ۹۷ به اتمام …

ادامه نوشته »