دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵ نقل شده است.

دیوان داوری لاهه از نظر چند روزنامه
رأی ظالمانه دیوان «مستعمرچی‌های خون‌آشام» که نمونه بارز بی‌وجدانی و حق‌کشی بود ملت مظلوم ایران را که به سالیان دراز قلاده استعمار گردنش را می‌فشرد به سختی برآشفته و خشمگین کرد.
عکس‌العمل این رأی خارج از صلاحیت و حقیقت میتینگ‌های انبوه و باشکوه و مندرجات مهیج جراید است ما چند نمونه از این مطالب را می‌آوریم تا مشاهده شود که دیگر ایرانی مثل سال‌های گذشته زبون و وامانده فکر نمی‌کند و رأی و پیشنهاد دیوان بین‌المللی سهل است هیچ مرجع زور و اجحاف و هیچ نیروی قاهره دیگر نمی‌تواند ایرانی را از تعقیب تصمیم مقدس خود باز دارد.
روزنامه شاهد: زیر عنوان «ایران در آستانه عظمت» می‌نویسد دیوان داوری لاهه باید بداند که علاوه بر افتخارات گذشته، ایران افتخار دیگری را کسب نمود و آن این است که نقاب تزویر از رخساره این لانه مزدوران استعمار برداشت و معمای نفت ایران این راز ننگین را باز نمود.
دیوان داوری لاهه و ارباب ستمگر او بدانند که ممکن است ایران سراسر لجه خون شده و یا در دست دشمنان دیگر پاره پاره شود ولی مسلم بدانند که در این قیام مردانه حتی تصور عقب‌گرد هم نمی‌کند.
و «سیاست شرق» هم در این مورد بخصوص مثل «شاهد» فکر می‌کند و معتقد است به هر صورت این رأی مایه کمال تأسف است و از نظر دنیا با کمال بدبینی مشاهد می‌شود و فقط یک حسن دارد و آن این است که دادگاه بین‌المللی لاهه با صدور این قرار مشت خود را باز کرد و ماهیت خود را نشان داد.
و «پرخاش» سرچشمه «پیام ترومن و رأی لاهه» را «مقتضیات و تحریکات سیاسی دانسته و معتقد است که در تنظیم آنها ذره‌ای حقیقت دخالت نکرده است» و سپس می‌نویسد برای بار دیگر به سیاستمداران جهانی اعلام می‌داریم که ملت ایران عازم و جازم برای احقاق حق خویش است و ترجیح می‌دهد که حیات خود را بر سر این سودا بگذارد حالا اگر دولتی را قادر به مقابله با این مردم از جان گذشته می‌شناسید بگوئید جلوتر بیاید و نتیجه آن را ببیند!»
روزنامه جبهه آزادی جریان اخیر دیوان بین‌المللی لاهه را «تظاهر جدیدی از تزویر سرمایه‌داران انگلستان می‌داند و عقیده دارد دیوان داوری لاهه با حکم مغرضانه خود آبروی این عروسک‌های خیمه شب‌بازی را که به عنوان قاضی منتظر اجرای دستور بودند برد.

همچنین ببینید

پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴

مطالب زیر از مهد آزادی پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴ نقل شده …