مقالات

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۴)

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۴)

 قسمت چهارم                                                   زهرا عباسی  فرمان قتل‌عام مردم از طرف حکومت نظامی صادر شد، از زمین و آسمان خون می‌بارید. هزاران نفر در این زد و خورد مقتول و مجروح شدند. در شهرستان‌ها هم تظاهرات مردم خونین ... Read More »

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۳)

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۳)

 قسمت سوم                                                   زهرا عباسی روز ۲۸ تیر ماه با اشاره شاه، جلسه سری مجلس با حضور ۴۲ نماینده و در غیاب نمایندگان فراکسیون ملی، به زمامداری قوام رأی داد و شاه نیز در حین صدور فرمان ... Read More »

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۲)

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۲)

 قسمت دوم                                                    زهرا عباسی  با فشار افکار عمومی در ۱۵ تیر و با حمایت نمایندگان جبهه ملی، دکتر مصدق مجدداً به نخست‌وزیری انتخاب شد، اما مجلس سنا ابراز تمایل خود را در این خصوص به ... Read More »

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۱)

قیام خونین ۳۰ تیر؛ حماسه دینی و ملی مردم ایران (۱)

       قسمت اول                                                    زهرا عباسی دوران ۲۷ ماهه حکومت مصدق یکی از جنجال‌برانگیزترین و حساس‌ترین سال های قرن اخیر در ایران بود. پیرامون وقایع این سال ها کتب و مقالات متعددی نگاشته شده و می‌توان ... Read More »