مقالات

نقش اعتقادات دینی مردم مراغه در رویارویی با اشغالگران کشور (۳)

قسمت سوم                    کار تحقیقی از: سیدمسعود پیمان * و  یلدا رنجبر خراسانی** مراغه در محاصره نیروهای فدائی دموکرات با آغاز تهاجم ارتش سرخ به آذربایجان شهرستان «مراغه» به لحاظ مظالم ملاکین بزرگ و فشار و تسلط آنها بر مردم، بیش از شهرهای دیگر آذربایجان گرفتار هرج و مرج بود. در بیست و ... Read More »

متفقین و رضاخان؛ علل اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۵ و آخر)

قسمت پنجم و آخر                                            از: لاله شناسی‌‌آذری رضاشاه پس از استعفا اجازه نیافت که در ایران بماند و همراه با گروهی از اعضای خانواده‌اش ایران را ترک گفت. در آغاز با یک کشتی جنگی انگلیسی به جزیره موریس اعزام ... Read More »

نقش اعتقادات دینی مردم مراغه در رویارویی با اشغالگران کشور (۲)

قسمت دوم                     کار تحقیقی از: سیدمسعود پیمان * و  یلدا رنجبر خراسانی** پدران ما گفته بودند به بیگانگان اعتماد نکنید آنها سرخ و سفید ندارند طبیعتشان یکسان است همان سخنی که پیشه‌وری رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، در ماه‌های استقرار دولت خود خوانده‌اش می‌گفت: من روس‌ها را بهتر از شما می‌شناسم به آنها ... Read More »

نقش اعتقادات دینی مردم مراغه در رویارویی با اشغالگران کشور (۱)

نقش اعتقادات دینی مردم مراغه در رویارویی با اشغالگران کشور (۱)

قسمت اول                     کار تحقیقی از: سیدمسعود پیمان * و  یلدا رنجبر خراسانی** مقدمه: یکی از ادوار مهم و سرنوشت‌ساز کشورمان، که در پی ورود قوای اشغالگر ارتش سرخ بر خاک کشورمان آغاز شد نخستین سال‌های دهه بیست شمسی و بالاخص ظهور فرقه دموکرات آذربایجان است. بیم آن می‌رفت که در این سال‌ها ... Read More »

متفقین و رضاخان؛ علل اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۴)

متفقین و رضاخان؛ علل اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۴)

قسمت چهارم                                            از: لاله شناسی‌‌آذری در بامداد سوم شهریور، پس‌ازآنکه رضاشاه از تعرض قوای متفقین به خاک ایران اطلاع حاصل نمود، سفیر کبیر شوروی و وزیرمختار انگلستان را احضار نموده و هدف و منظور آنان را از این تهاجم ... Read More »

نماد های تاریخی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی را احیا کنیم (۲)

نماد های تاریخی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی را احیا کنیم (۲)

اشاره: شهر تبریز در طول تاریخ همواره سیمایی پرشکوه در ایران و جهان داشته و درجمع ممالک اسلامی به «قبه‌‌الاسلام» مشهور بوده و عنوان شاهراه و گذرگاه ورود به اروپا را به خود اختصاص می‌داده است. این دیار کهن اخیرا توفیق یافته از سوی یونسکو به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شود و یک بار دیگر ... Read More »

متفقین و رضاخان؛ علل اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۳)

متفقین و رضاخان؛ علل اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۳)

قسمت سوم                                            از: لاله شناسی‌‌آذری بدین‌سان مشاهده می‌گردد که خطر عمال آلمان برای همه سیاستمداران انگلیسی مسلم بوده، تنها میان آنها در مورد اقدام علیه آلمان‌ها در ایران اختلاف نظر جدی وجود داشته است، اما پیشروی سریع آلمان‌ها در ... Read More »

حوادث ناگفته از اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۶ و آخر)

حوادث ناگفته از اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۶ و آخر)

چهارشنبه ۱۹ شهریور، از طرف کمیسیون امور شهر تبریز اطلاعیه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه هیچکس حق دادوستد با (منات) واحد پول روسی ندارد و چنانکه کسی برخلاف این آگهی اقدام کند علاوه براینکه به ضرر خود تمام خواهد شد مورد تعقیب جزائی هم واقع گردیده و سخت تنبیه خواهد شد، پس از انتشار این آگهی ارزش منات که معادل ... Read More »

نماد های تاریخی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی را احیا کنیم ( ۱)

نماد های تاریخی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی را احیا کنیم ( ۱)

اشاره: شهر تبریز در طول تاریخ همواره سیمایی پرشکوه در ایران و جهان داشته و درجمع ممالک اسلامی به «قبه‌‌الاسلام» مشهور بوده و عنوان شاهراه و گذرگاه ورود به اروپا را به خود اختصاص می‌داده است. این دیار کهن اخیرا توفیق یافته از سوی یونسکو به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شود و یک بار دیگر ... Read More »

حوادث ناگفته از اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۵)

حوادث ناگفته از اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۵)

ششم شهریور ۱۳۲۰ کلیه دکاکین و مغازه‌های شهر بسته و خواربار در شهر کمیاب و گران بود، به علت تعطیلی طولانی مغازه‌های شهر طبقات کم درآمد بیکار شده بودند و گرانی و کمیابی مواد غذایی نیز مزید بر علت گردید. بلافاصله ارتش سرخ به کمک مردم کم درآمد و بی‌بضاعت تبریز شتافت، بدین معنی که روزانه از غذای سربازان شوروی ... Read More »