نگاهی به آرشیو 66 ساله مهدآزادی

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۷

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۷ نقل شده است . با من سری به بیمارستان‌های تبریز بزنید بیمارستان شفا در خیابان شاهپور ساختمانی که تا پارسال بیمارستان رازی بود اینک با پلاک جدیدی زینت شده و آن را به نام بیمارستان شفا نامیده‌اند. بیمارستان شفا هم مانند بیمارستان‌ حبیبی و ابن سینا دارای نام …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۷

مطالب زیر از مهدآزادی روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۷ نقل شده است . سلام به قلم جعفر* فانتزی این قدر مظلومانه صحبت می‌کرد که به راستی دلم سوخت. با سادگی می‌گفت در حضور بیگانه و یگانه به او سلام می‌کنم جواب نمی‌دهد آخر چرا این قدر متکبر شده است گفتم اشتباه می‌کنی مگر ممکن است …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۳

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۳ نقل شده است. ملتی که نیروی اراده خود را از دست بدهد سند اسارت و بندگی خود را امضا نموده است به قلم ج. ترابی‌نژاد در این کشور گل و بلبل! در این سرزمین شعر و خیال، بدبختی و فلاکت و ادبار، مظهر مجسمی از مفهوم واژه زندگی …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهدآزادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵ نقل شده است. آقایان نمایندگان مجلس! به راهی می‌روید که عواقب آن ما را به فنا و نیستی می‌کشاند بیائید به جای این دسته‌بندی‌ها و جار و جنجال بیجا و ایجاد تشنج در محیط پارلمان، چرخ‌های اقتصاد کشور را در شاهراه سعادت ملی به کار اندازید و نگذارید ملت …

ادامه نوشته »

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶

مطالب زیر از مهدآزادی شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶ نقل شده است. جریان مشروح جلسه علنی مجلس ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه صبح سه‌شنبه جلسه علنی مجلس شورای ملی به ریاست آقای اورنگ تشکیل شد. آقای ملک مدنی به عنوان توضیح به مقام ریاست اظهار داشتند که جلسات در سر ساعت مقرر تشکیل شود و آقای نبوی …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵ نقل شده است. دیوان داوری لاهه از نظر چند روزنامه رأی ظالمانه دیوان «مستعمرچی‌های خون‌آشام» که نمونه بارز بی‌وجدانی و حق‌کشی بود ملت مظلوم ایران را که به سالیان دراز قلاده استعمار گردنش را می‌فشرد به سختی برآشفته و خشمگین کرد. عکس‌العمل این رأی خارج از صلاحیت و …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵ نقل شده است. بسط عدالت و موفقیت در جامعه کنونی از چه راهی امکانپذیر است؟ عدالت، پایه اول سازمان اجتماعی است از: فیروزمند خلخالی میانه‌روی در هنگام غضب را شجاعت و توسط در مرحله شهوت را عفت و همچنین میانه‌روی در نیروی تدبیر را حکمت عملی گویند و …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۳۷ (۷۸)

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۳۷ (۷۸) نقل شده است. فقر و فاقه و مرض و بیچارگی همه نصیب طبقه زحمتکش و محروم است بهداشت دهات ایران انسان را به یاد اعصار وحشتناک بربریت می‌اندازد و توده‌های وسیع دهقانان و کشاورزان که بی‌شک اکثریت قاطع کشور را تشکیل می‌دهند گذشته از آتش …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵ نقل شده است. کشور به یک تحول اساسی نیازمند است آن روزی که شهرهای قفقاز از ایران منتزع و به روسیه منضم شد دولت تزار آن روز و کمونیست امروز فهمیدند که بنده و شما لیاقت نگهداری خاک آباء و اجدادی خود را نداریم و بویژه وقتی دیدند …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۳۷ (۷۸)

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۳۷ (۷۸) نقل شده است. فقر و فاقه و مرض و بیچارگی همه نصیب طبقه زحمتکش و محروم است بهداشت دهات ایران انسان را به یاد اعصار وحشتناک بربریت می‌اندازد و توده‌های وسیع دهقانان و کشاورزان که بی‌شک اکثریت قاطع کشور را تشکیل می‌دهند گذشته از آتش …

ادامه نوشته »