نگاهی به آرشیو 66 ساله مهدآزادی

پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۴۵

مطالب زیر از مهدآزادی روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۴۵ نقل شده است. ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم اروپائی و اسلامی از: آقای سید غلامرضا سعیدی نه فقط روابط مادی و مالی به ما اجازه می‌دهد دیگران را در آنچه داریم شرکت دهیم بلکه بالعکس عوامل و اوامر نهانی و معنوی به ما امر می‌کند که با طیب نفس …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۴۵

مطالب زیر از مهد آزادی روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۴۵ نقل شده است. تحت‌الحمایه رای گفت برهمن را که یک روز گرگ درنده نابکار گوسفندان را فراخواند و اعلام کرد که برای حل مسایل جنگل‌ها و بیابان قرار است عده‌ای از بزرگان قوم به نزد ببر بروند و با او نشست کنند و هرچه او فرمود …

ادامه نوشته »

شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰

مطالب زیر از مهدآزادی روز شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰ نقل شده است. بحث در زمینه مفاهیم و مصادیق طبیعت و رد طبیعتین بی‌عقل طبیعت ساخت! آیا بشر با عقل؟ شرمنده نئی زین حرف، در محکمه وجدان! به قلم دانشمند محترم آقای برهانی مرندی واژه طبیعت اگر به موجود خاص نسبت داده شود ذات و لوازم ذات …

ادامه نوشته »

چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۳۰ شماره ۴۲

مطالب زیر از روزنامه مهدآزادی چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۳۰ شماره ۴۲ نقل شده است. جناب آقای بحرالعلوم فرستاده مخصوص بزرگ پیشوای عالم اسلام، آذربایجان را ترک گفتند دیروز ساعت پنج بعد از ظهر جناب آقای ثقه‌الاسلام آقای بحرالعلوم فرستاده حضرت آیت‌ا… کاشانی پس از انجام وظایف محوله و تبلیغ منویات بزرگ پیشوای عالم اسلام به صوب تهران مراجعه …

ادامه نوشته »

یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۴۲ سال چهاردهم

مطالب زیر از «فوق‌العاده مهدآزادی» مورخ یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۴۲ سال چهاردهم نقل شده است. گزارش تیرباران طیب حاجی رضائی و حاج محمداسمعیل رضائی صحبت‌های رضائی و قهقهه‌ طیب در پای چوبه تیر شلیک ۲۴ تیر تفنگ در یک سپیده سحری به زندگی پرآشوب دو مرد خاتمه داد حاج اسماعیل رضائی گفت: این عکس‌ها را نگهدارید روز قیامت به …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ سال اول شماره ۵ نقل شده است. مهمترین وظیفه برای افراد جامعه به قلم یکی از علماء وقتی که مشعل‌دار منطق و فلسفه، بیانات اضطراب‌آمیز فاتح نامی را که منافات با حس عطوفت و آئین بشردوستی داشت استماع نمود با قیافه حاکی از تعجب و لحن منکرانه و در عین حال پر …

ادامه نوشته »

شنبه ۱۰ خرداد ماه سال ۱۳۳۱ شماره ۶۶

مطالب زیر از مهدآزادی شنبه ۱۰ خرداد ماه سال ۱۳۳۱ شماره ۶۶ نقل شده است. قرضه ملی وقتی که دکتر مصدق دستور اجرای کامل خلع ید را صادر نمود جاکسن و همراهانش با جامه‌دان‌های پر از اسناد کشور ما را ترک گفتند همه کم و بیش پیش‌بینی می‌کردند که دولت دکتر مصدق دچار مضیقه مالی خواهد شد زیرا با سیاست …

ادامه نوشته »

دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۷

مطالب زیر از مهدآزادی روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۷ نقل شده است. یک پیروزی دیگر در سال ۱۹۳۹ که دولت مکزیک صنایع نفت کشور خویش را ملی کرد شرکت‌های نفت کوشیدند که از فروش فرآورده‌های نفتی مکزیک در جهان جلوگیری کنند ولی نفت مکزیک به همه کشورهای اروپا صادر شد و در همه جا قضات …

ادامه نوشته »

۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ سال دوم شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ سال دوم شماره ۱۱۵ نقل شده است. درگیری دانش‌آموزان در تبریز به قرار اطلاع روز یکشنبه صبح عده‌ای از دانش‌آموزان دبیرستان نظام به تحریک و توطئه قبلی پیشتازان شکست خورده و با نظارت ارشد خود- دانش‌آموز میهن‌پرست دبیرستان تربیت را به شدیدترین وضعی مضروب نموده‌اند و پیشتازان خلق! از موقع استفاده نموده …

ادامه نوشته »

۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ سال دوم شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ سال دوم شماره ۱۱۵ نقل شده است. بازگشت آقای دکتر متین دفتری ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه دیروز آقای دکتر متین دفتری سناتور که به اتفاق جناب آقای نخست وزیر برای شرکت در جلسات شورای امنیت به امریکا رفته بودند با هواپیما به تهران وارد شدند. تاکتیک جدید رفقا! در اثر نزول …

ادامه نوشته »