نگاهی به آرشیو 66 ساله مهدآزادی

چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۸

مطالب زیر از روزنامه مهدآزادی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۸ نقل شده است. نامه مجدد آیت‌ا… کاشانی به نخست‌ وزیر درباره بازداشت آقای شیخ محمد تهرانی این نامه در تعقیب پاسخی که آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر به نامه اول آیت‌ا… کاشانی داده بود امروز از طرف رئیس مجلس برای نخست‌وزیر فرستاده شد جناب آقای دکتر مصدق …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۲ آذر‌ماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۱۲

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۲ آذر‌ماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۱۲ نقل شده است. افزایش ۸۰% اضافات آموزگاران در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی که با حضور آقای وزیر فرهنگ و کلیه اعضای کمیسیون تشکیل گردید صدی هشتاد کمک آموزگاران و دبیران که به موجب قانون ۱۳۲۳ پرداخت نمی‌گردید تصویب و قرار شد این کمک به شرطی داده شود …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۹ شماره ۶ نقل شده است

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۹ شماره ۶ نقل شده است. قیمت زمین در خیابان خاقانی ۸۰ ریال!! آگهی مزایده تاریخ ۲۴/۷/۲۹ شماره ۱۱۸۸۳ شهرداری تبریز یک قطعه زمین بیاض ملکی خود را به مساحت ۲۵/۱۴ مترمربع واقعه در بخش‌ ۴ خیابان جدید خاقانی با رعایت شرایط زیر به طریق مزایده به فروش می‌رساند. ۱- پیشنهاددهندگان می‌توانند …

ادامه نوشته »

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶

مطالب زیر از مهدآزادی شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶ نقل شده است. جریان مشروح جلسه علنی مجلس (آقای حاجی سید جوادی گفتند مال شما کاملاً صاف است) (خنده شدید نمایندگان) من به آقایان قول می‌دهم که تمام مبارزه‌ها موجب شد که آقای تولیت از قم انتخاب شوند و انتخاب هم شدند اگر دو نفر وکیل حقیقی باشد …

ادامه نوشته »

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶

مطالب زیر از مهدآزادی شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۶۶ نقل شده است. جریان مشروح جلسه علنی مجلس ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه صبح سه‌شنبه جلسه علنی مجلس شورای ملی به ریاست آقای اورنگ تشکیل شد. آقای ملک مدنی به عنوان توضیح به مقام ریاست اظهار داشتند که جلسات در سر ساعت مقرر تشکیل شود و آقای نبوی …

ادامه نوشته »

شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰

مطالب زیر از مهد آزادی روز شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰ نقل شده است. آیا بهداری و یا دانشگاه و یا شهرداری کدام یک قاصر و یا مقصرند؟ از: عباسعلی الفت نوبری در نتیجه آب مشروب اهالی و کوچه و دیوار و عابرین را آلوده به میکروب امراض مختلفه نموده و تولید امراض می‌نمایند که حتماً ضرر …

ادامه نوشته »

پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۳ نقل شده است.

مطالب زیر از مهدآزادی پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۳۲۹ سال اول شماره ۳ نقل شده است. ملتی که نیروی اراده خود را از دست بدهد سند اسارت و بندگی خود را امضا نموده است به قلم ج. ترابی‌نژاد در این کشور گل و بلبل! در این سرزمین شعر و خیال، بدبختی و فلاکت و ادبار، مظهر مجسمی از مفهوم واژه زندگی …

ادامه نوشته »

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲)

مطالب زیر از مهد آزادی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲) نقل شده است. در مهدآزادگان چه می‌گذرد؟ یک قدم مؤثر برای مبارزه با بی‌سوادی در آذربایجان چندی بود رادیوتبریز ضمن برنامه‌های خود شروع درس فارسی را توسط آقای اسماعیل مولائی وعده می‌کرد تا این که این وعده روز شنبه سی‌ام فروردین ماه ۱۳۳۱ جامه …

ادامه نوشته »

شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰

مطالب زیر از مهد آزادی روز شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۲ سال چهارم شماره ۱۵۰ نقل شده است. مفاهیم و مصادیق طبیعت و رد طبیعتین شرمنده نئی زین حرف، در محکمه وجدان! به قلم دانشمند محترم آقای برهانی مرندی واژه طبیعت اگر به موجود خاص نسبت داده شود ذات و لوازم ذات از آن اراده می‌شود و اگر مطلق گفته شود …

ادامه نوشته »

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲) نقل شده

مطالب زیر از مهد آزادی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲) نقل شده است. خلاصه‌ای از نامه‌های وارده تقاضای تقدیر نامه‌ای به امضای متجاوز از پنجاه نفر به دفتر روزنامه رسیده، آنان ضمن اظهار تشکر از اقدامات آقای محسنی رئیس فرهنگ مراغه، می‌نویسند که معظم له با روی کار آوردن جوانان پاکدامن و متدین در …

ادامه نوشته »