چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲)

مطالب زیر از مهدآزادی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ سال دوم شماره ۲۱ (۶۲) نقل شده است.

«اخبار مراغه»
اعتبار حفر چاه عمیق
طبق اطلاع حاصله جناب آقای حمیدیه نماینده مراغه موفق شده‌اند اعتبار مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال برای حفر چاه عمیق در مراغه از اداره اصل چهار ترومن را بگیرند.
توزیع قند و شکر بناب
وضع توزیع قند و شکر بناب که وضع نامطلوبی داشت در اثر مراقبت آقای ناظمی رئیس دارائی محل وضع آبرومندی به خود گرفته است.
توزیع کفش
آقای یوسف بهنام مدیرعامل شیر خورشید سرخ مراغه مبلغ ۲۶۰۰ ریال برای تهیه کفش به دانش‌آموزان بی‌بضاعت دبیرستان مراغه داده‌اند که در نتیجه ۲۷ جفت کفش به وسیله خانم مدیر تهیه و در بین دانش‌آموزان توزیع شده است.
جشن مبعث
به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت(ص) مجلس جشنی در روز سه‌شنبه ۲۶ رجب ساعت هشت و نیم صبح در دفتر اسناد رسمی ۴ میاندوآب تشکیل شده بود که آقای صفائی سردفتر از مدعوین پذیرائی می‌نمودند آقای صفائی در ظرف توقف خود در میاندوآب مردم را به شرکت در اعیاد ملی و مذهبی تشویق و شخصاً با دعوت اهالی به جشن وسیله تجدید عظمت اعیاد ملی و مذهبی می‌گردند.
———————————–
مطالب زیر از مهدآزادی شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۲۹ شماره ۱۸ نقل شده است..

بخشنامه!!
نامه گله‌آمیز متصدی قبرستان طوبائیه از ممیزین دارائی که ما آن را در شماره ۱۲ درج نموده بودیم سرممیز آن اداره را سخت عصبانی نموده و بخشنامه‌ای به کلیه ادارات تحت شماره ۶۲۵ صادر فرموده که از دادن آگهی به روزنامه‌های آذربایجان خودداری به عمل آورند و الا (مانند اسناد هزینه دفن و کفن اموات) امضاء نخواهند کرد. توجه اربابان نفت را به خدمتگزاران خود جلب می‌کنیم که در راه اختناق مطبوعات رل خوبی انجام می‌دهند.
از ابراز احساسات دانش‌آموزان دبیرستان‌ها
درباره ملی کردن صنعت نفت ممانعت می‌نمایند
طبق گزارشی که رسیده دانش‌آموزان مخصوصاً دانش‌آموزان دبیرستان فردوسی تبریز دست به تظاهراتی در داخل دبیرستان زده‌اند ولی متأسفانه نظامت آن دبیرستان جلو تظاهرات آنها را گرفته و آگهی‌ها و نامه‌های تبلیغاتی آنها را که جز حاوی مبارزه با شرکت غاصب نفت چیزی نبوده جمع و ضبط کرده‌اند.

همچنین ببینید

پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴

مطالب زیر از مهد آزادی پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴ نقل شده …