چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۸

مطالب از روزنامه مهدآزادی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۱۸ نقل شده است.

از: مفسر مخصوص مهدآزادی

اسناد امانتی دکتر بقائی مورد توجه قرار گرفته است
در هفته‌های گذشته آقای دکتر بقائی اسناد را که ادعا داشت اهمیت فوق‌العاده دارد، در صندوق مخصوص بایگانی مجلس شورای ملی به امانت گذاشت. درباره پنج پاکت محتوی اسناد که لاک و مهر شده است گفته می‌شود که دو پاکت آن مخصوص یک نفر از وزیران دولت و مذاکراتی است که با شرکت سابق نفت کرده بود و یک پاکت دیگر آن با زندگی سیاسی و نظامی افشارطوس ارتباط دارد.
تاریخ یکی از این دو نامه‌ها، مربوط به وقایع بعد از سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱ است که افسران ارتش مورد حمله و توهین قرار گرفته و عده‌ای از آنها به سران نهضت ملی نزدیک شده و سوگندنامه‌هایی برای حفظ استقلال و آزادی ایران و مبارزه با انگلستان و شوروی امضاء کرده بودند.
نامه دیگر که از نظر دکتر بقائی و دفاعی که وی به عمل خواهد آورد اهمیت زیاد دارد مربوط به یک هفته قبل از مرگ افشارطوس است و حکایت از نقشه‌ای می‌کند که وی با چند نفر از دوستان و همفکران خود داشته و در این خصوص با دکتر بقائی و دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس مذاکراتی به عمل آورده بود که در این نامه اشاره‌ای بدان رفته است.
مقامات انتظامی هنوز موفق نشده‌اند درباره این دو نامه که یکی از آنها کلیشه شده و قرار بود چاپ شود اطلاعات دقیق به دست آورند و در عین حال عقیده دارند که مضمون این نامه‌ها هرچه باشد عملیات قضائی و انتظامی آنها را در دستگیری مرتکبین قتل افشارطوس خنثی نخواهد کرد.
هم‌اکنون در تهران انتظار می‌رود که دادگاه رسیدگی به اتهام دکتر بقائی هرچه زودتر تشکیل گردد و جریان آن علنی شود تا مردم بدانند از این اسناد و اسنادی که دکتر بقائی از خانه (سدان) به دست آورده اطلاع حاصل کنند.

همچنین ببینید

پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴

مطالب زیر از مهد آزادی پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴ نقل شده …