سرمقاله مهد آزادی شماره ۳۶ روز پنجشنبه دهم مرداد ماه سال ۱۳۳۰

مطلب زیر سرمقاله مهد آزادی شماره ۳۶ روز پنجشنبه دهم مرداد ماه سال ۱۳۳۰ می‌باشد که به لحاظ اهمیت موضوع در ستون ۶۴ سال حوادث ایران و جهان در آینه مهد آزادی چاپ می‌شود..

مرگ یک بار شیون یک بار
مدتی است که پیشوایان حقیقی ملت با فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر و با پشتیبانی کامل و بی‌سابقه ملت به کاری بس مهم دست زده و می‌خواهند ریشه نهال برومند استثمار استعمارگران کنار تایمز را که سال‌های متمادی در شئون اجتماعی ما رخنه انداخته‌اند از بیخ و بن برکنند و بحمدا… و المنه با تأئید خداوند متعال و با پشتیبانی ملت رنجدیده ایران به کوری چشم دشمنان و اخلالگران داخلی و خارجی موفقیت‌های بیشتری حاصل و غالب معضلات را گشودند و ابرهای تاریک جادوگران بین‌المللی یواش یواش فضای کشور زرخیز ایران را ترک می‌گویند و و به تدریج رخسار خورشید درخشان وی نمایان و با تیرهای خود چشم خفاشان بدفطرت را کور می‌سازد.
آری در همچون مواقع باریک و گرفتاری دولت که سعادت و نکبت ابدی ما بسته به موئی می‌باشد عده‌ای از موش‌های مصنوعی بیگانگان که عجالتاً مقدرات بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها را در دست دارند و فعلاً از لحاظ پاره‌ای محذورات دولت جناب آقای دکتر مصدق هم نمی‌خواهد به ایشان اهمیتی دهد تا تشنجی ایجاد نشود و از هدف مقدس خود باز نماند.
این ناکسان هم از این فرصت سوء استفاده نموده با عجله هرچه تمامتر طناب اتحاد و اتفاق را که نجات ملت تنها بسته به اوست با هر وسیله‌ای باشد پاره می‌کنند این زالوهای کثیف و خونخوار شیره حیات اجتماع را می‌مکند تا ملت ایران را از پشتیبانی دولت صالح منصرف سازند و بلکه در اثر سوزناکی درد بر علیه دولت دکتر مصدق بشورانند.
زهی خیال خام و زهی تصور باطل ملتی که از هستی خویش گذشته و کفن پوشیده و به میدان مبارزه قدم گذاشته و با اراده‌ای خلل‌ناپذیر پیشامدها و مشکلات را نادیده گرفته و پیش می‌روند و خواهند رفت و هیچگاه دیده نشده که قهرمانان عرصه نبرد ننگ فرار را در مقابل مرگ بر خود هموار سازند و از شدت درد به جبهه خود حمله کند و یا از رساندن تیر جانگداز خود به هدف چشم پوشد.
این بی‌وطنان بدانند که ملت ایران تا آخرین رمق و کسب موفقیت نهائی از تصمیم خود منصرف نخواهد شد و مادامی که حقوق مغضوبه خود را از غارتگران غاصب استیفا نکرده‌اند به اینگونه کارشکنی‌ها ابداً اهمیت قائل نخواهند شد و حتی فرصتی به انداختن تف خود به روی ناپاک اخلالگران را هم ندارند.
روز تسویه حساب ملت با این ایادی مرموز اجنبی‌ها معین است روز انتقام نزدیک است روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر از روز ظلم ظالم بر مظلوم خواهد بود «و ان وعدا… لقریب» ملت ایران تصمیم قطعی گرفته که خود را از چنگال عفریت استعمار برهاند و منشاء تمام بدبختی‌های خود را خوب تشخیص داده و عفریت‌های جهل و نادانی فقر و فلاکت و نفاق و شقاق و ضعف و ناتوانی و رشاء و ارتشاء و هزاران امثال دیگر تابع عفریت استعمار است و مسکن آن عفریت هولناک همان مؤسسات نفتی بود که در مقابل اراده توانای پیشوایان دینی و سیاسی و ملت با شهامت ایران تا حدی که در نظر کوتاه‌فکران محال بود خلع ید گردید و آن لانه فساد را تا ابد ترک گفت و فروعات آن با کمک خدای لایزال بالتبع از بین خواهد رفت.
اینک که اهمیت موضوع توجهات دولت را به خود معطوف داشته و هرگونه اخلال و تعدیات آلت‌های بلا اراده کمپانی نفت را نادیده انگاشته و حساب آنان را در دفتر جداگانه محفوظ داشته‌اند تا روز معین برسد و فرصت کامل به دست آید این زمان بگذار تا وقت دگر این مزدوران اجانب بیش از یک قرن با ساز و آواز سیاست استعماری انگلستان در روی پیکر نحیف این ملت رقصی ظالمانه و به اصطلاح رقص شتری رقص خانمان‌برانداز به راه انداخته‌اند و خوب هم می‌دانند که اگر فراغتی حاصل شود و این ملت نیرو یابد مزد این رقصان را به کف دست خواهند گذاشت ولی مزدی خونین و مزدی موحش که چشم هر بیننده را خیره خواهد کرد.
نه ماه خون حیض پس آبله برآید
صد سال خون مردم آخر چه آورد بر؟
سال‌هاست که ملت ایران مصالح عمومی کشور را در نظر گرفته و برای حفظ نام استقلال تن به مرگ تدریجی دادند نیم قرن ثروت ملی این کشور از پیش چشم این ملت گرسنه و مسکین به آن‌ور دریاها سیل‌وار سرازیر شد چون موقع را نامناسب و مملکت را در خطر می‌دیدند چشم از حقوق خود پوشیده با حالت فقر و مسکنت زندگی نموده و گرسنه و عریان جان دادند و جان خود را در راه حفظ استقلال نثار کردند و وقتی که مردان با اراده و مورد اطمینان عامه مانند آیت‌ا… کاشانی و دکتر مصدق را در پیشرو خود دیدند بنا به اعتماد و اطمینانی که به حضرات ایشان داشتند در راه استیفای حقوق حقه متفقاً صدا به صدا داده و از صمیم قلب از مال و جان و بالاخره از هر هستی گذشتند تا کار خلع ید به رغم انف دشمنان دوست‌نمای ایران عملی گردید و به دنیا ثابت شد که حزم و احتیاط و علاقه به استقلال ایرانیان را مانع قیام بر علیه بیدادگران بوده لاغیر و الا محال بود که ایرانی به آن همه ذلت و مذلت و مرگ تدریجی تن بدهد در مقابل آن همه فشار دم نزند و از مرگ بترسند در صورتی که مرگ در نظر ایرانی برای کسب موفقیت به قدری ناچیز است که مثل معروف مرگ یک بار و شیون یک بار را به اطفال خود از کوچکی یاد می‌دهند و پیشوای حقیقی مسلمانان می‌فرماید:
و ان تکن الابدان للموت انشئت لقتل الفتی بالسیف فی ا… افضا
اگر بدن‌ها برای مرگ نشو و نما کرده‌اند البته مرگ بر جوانان در راه خدا بهترین مرگ‌هاست.
زنده باد پیشوای مسلمانان آیت‌ا… کاشانی و جناب آقای دکتر مصدق،
پاینده باد اسلام،
جاوید باد استقلال ایران،
پیوسته باد اتحاد شکست‌ناپذیر ملت ایران،
محو و نابود باد اخلالگران بی‌حیثیت که در هر لباس و هر مقام هستند.
به امید روز انتقام
.

همچنین ببینید

پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴

مطالب زیر از مهد آزادی پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴ نقل شده …