فرهنگ در تحکیم همبستگی اقوام ایرانی نقش کلیدی دارد

استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت معرفی صالحی امیر به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید به مجلس اعلام کرد: امیدوارم اگر اهالی فرهنگ، هنرمندان، پیشکسوتان هنر و مردم هنردوست به دولت یازدهم رای اعتماد دادند، نمایندگان محترم همان مردم هم به نظریه پرداز حوزه فرهنگی دولت اعتماد کنند.
ایرنا- در پیام اسماعیل جبارزاده آمده است:
حوزه فرهنگ به ویژه در جامعه ایران، هویتی چند لایه دارد
و مخصوصا نقش آن در تحکیم همبستگی اقوام ایرانی، انکارناپذیر و کلیدی است؛ فرهنگ همانند تارهای محکمی است که در پودهای لباس فاخر وحدت ملی تنیده شده و آن را جلوه ای زیبا بخشیده است.
در ادامه آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران به خط قرمزها و حساسیت  های دینی و ملی توجه کرده و بستر رشد فرهنگی را هموار می کند و تغییرات اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد.
پیام حاکی است: فردی که برای جانشینی جنتی مطرح شده است(صالحی امیری) در میان متولیان فرهنگی، کارشناسی خبره در حوزه فرهنگ و حوزه  های مرتبط با آن محسوب می شود، وی سال ها در بخش های راهبردی و کلان حوزه  های فرهنگی و اجتماعی تصمیم ساز بوده، حضور موثری داشته و ریش سفید کرده است.
در پیام یادآوری شده است: باید بپذیریم که مقوله فرهنگ ما ناخواسته با سایر مقوله های اجتماعی و سیاسی پیوند خورده است و کشتی بان کشتی فرهنگ باید بتواند با شناخت این حوزه ها، این کشتی مدام در فراز و نشیب موج ها را به سلامت از میان حاشیه ها به ساحل امنیت برساند.
در پیام جبارزاده آمده است: صالحی امیری، یکی از سیاستگذاران اصلی فرهنگ در دولت تدبیر و امید می باشد و در زمره شخصیت های تاثیرگذار در شکل گیری این گفتمان که امروز به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده است، محسوب می شود.
در پیام استاندار آذربایجان شرقی اضافه شده است: در حوزه ماموریت اینجانب، در استان کهن و فرهنگ دوست و فرهنگ‌پرور آذربایجان شرقی، چالش‌ها و ضرروت  های حوزه فرهنگ را باید همزمان دید و معتقدم زعامت صالحی امیری بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ویژگی های فرهنگی، تجارب موفق وی در حوزه راهبردی و در سطح ملی و به ویژه مطالعات عمیق وی در حوزه اقوام، می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند و در نهایت به شکوفایی فرهنگی استان منجر شود.
در پایان آمده است: بدیهی است در معرفی چشم انداز حرکت دولت یازدهم در حوزه فرهنگ، رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده است.

همچنین ببینید

لزوم اعطای تسهیلات اشتغال به افراد دارای مهارت

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: اقداماتی که در حوزه توسعه اشتغال در مناطق روستایی و مناطق محروم …