انتخابات الکترونیکی سرعت و شفافیت بیشتری دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک موافق است چرا که این الگویی است که در دنیا در حال اجراست و می‌تواند در کشور ما نیز به شکل اجرایی در آید.
ایسنا-احمد علیرضا بیگی گفت: انتخابات الکترونیکی در دنیا در حال اجراست و بسیاری از کشورها از آن استقبال می‌کنند و ما نیز باید برای صحت و شفافیت در انتخابات و همین‌طور افزایش سرعت به این سمت حرکت کنیم.
وی افزود: باید شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان انتخابات و به عنوان دستگاه نظارتی از این موضوع اطمینان خاطر پیدا کند و مجریان باید نظر شورای نگهبان را تامین نمایند و اگر این اتفاق بیفتد به نظر نمی‌رسد مشکلی برای برگزاری انتخابات به این شکل وجود داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در پایان تصریح کرد: در مقاطع مختلف اتفاقات الکترونیک به صورت آزمایشی برگزار شده و با تطبیق نتایج و شرایط انتخابات الکترونیکی با انتخابات سنتی و دستی و تجربیاتی که در این حوزه کسب شده می‌توان برای این امر نظر نهایی داد.

همچنین ببینید

برای حل مشکلات گروه ماشین‌سازی رئیس جمهوری وارد کار شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکل گروه ماشین سازی تبریز در اختیار …