تداوم دیپلماسی اقتصادی با همسایگان

استاندار آذربایجان شرقی در دومین سفر خود به کشورهای همسایه پس از
سفر به جمهوری آذربایجان در رأس هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی و تجاری
استان، عازم ارمنستان شد.
پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان شرقی- عابدین خرّم هنگام ترک
تبریز در فرودگاه بی نالمللی شهید مدنی گفت: این سفر در راستای استفاده از
ظرفی تهای مرزی و توسعه مناسبات بی نالمللی استان و براساس اختیاراتی که
دولت در این رابطه به استا نهای مرزی داده، انجام م یشود.
وی اظهار داشت: توسعه روابط با کشورهای همسایه و حضور فعال در بازارهای
منطقه جزو سیاس تهای اصولی و راهبردی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی
است و آذربایجا نشرقی با قرار گرفتن در همسایگی رّم در خصوص اهداف سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان به ارمنستان،
گفت: پیگیری مسائل گمرکی و حملونقل، پیگیری ایجاد شهرک تجاری
مشترک در مرز دو کشور و شهرک مشترک فناوری میان ایران و ارمنستان از
مهمترین اهداف این سفر است.
وی همچنین در تشریح برنامههای سفر هیئت اعزامی استان، گفت: در
این سفر سهروزه، ضمن بازدید از توانمندیهای صنعتی و تولیدی و ملاقات با
مسئولان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی این کشور، زمینههای همکاری
اقتصادی و تجاری با همسایه شمالی بررسی خواهد شد.
خرم افزود: در جریان این سفر همچنین ملاقات و مذاکره با مقامات دولتی
چون وزیر اقتصاد، وزیر محیط زیست، وزیر مدیریت منطقهای و زیرساخت و
معاون وزیر اقتصاد این کشور پیشبینی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برگزاری همایشهای اقتصادی
و تجاری، نشستهای مشترک میان مسئولان حوزههای گمرکی، دانشگاهی
و گردشگری، نشستهای تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و تجاری بخش
خصوصی دو طرف و بازدید از چند مرکز صنعتی، تولیدی، فرهنگی و تجاری از
دیگر برنامههای هیئت اعزامی از استان در این سفر خواهد بود.
گفتنی است هیئت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی در نخستین برنامه
خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان دیدار خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، تعدادی از مدیران کل
دستگاههای اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی استان، جمعی از اعضای
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و تعدادی از فعالان بخش
خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در ترکیب هیئت اعزامی به
ارمنستان حضور

همچنین ببینید

جشنواره ملی فیلم اقوام مشعل اتحاد ملت ما است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر معرفی پتانسیل …