از ۲۳ شهریور ۱۳۲۹ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ هفتاد سال گذشت

امروز مصادف با هفتادمین سال انتشار نخستین شماره روزنامه مهدآزادی است.
هفتاد سال پیش در چنین روزی روزنامه مهدآزادی با هدف پیروی از قوانین مقدس اسلام و همسویی با مبارزات حق طلبانه ملت مسلمان ایران به توصیه رهبریت دینی نهضت ملی شدن صنعت نفت کشورمان به دست روحانی بزرگوار و مبارز نستوه مرحوم سید اسماعیل پیمان منتشر گردید.
جا داشت به مناسبت وقوع این رویداد مهم عالم مطبوعات، شماره ویژه ای انتشار می یافت اما با توجه به همزمانی ماههای محرم و صفر که از حرمت خاصی توأم با حزن و اندوه در بین شیعیان جهان برخوردار بوده و یادآور شهادت حضرت سیدالشهدا و یاران باوفایش می باشد، انتشار ویژه نامه مورد نظر به پس از سپری شدن این دو ماه موکول گردید تا ان شاءا… توفیق آن را داشته باشیم که به معرفی تاریخچه پر فراز و نشیب این سنگر آزادی و مجاهدات متعهدانه و مومنانه پایهگذار آن حتی المقدور بپردازیم.

همچنین ببینید

پشتیبانی از تولید باید ملموس باشد

رئیس‌جمهور گفت: رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و …