تداوم دیپلماسی اقتصادی با همسایگان

استاندار آذربایجان شرقی در دومین سفر خود به کشورهای همسایه پس از
سفر به جمهوری آذربایجان در رأس هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی و تجاری
استان، عازم ارمنستان شد.
پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان شرقی- عابدین خرّم هنگام ترک
تبریز در فرودگاه بی نالمللی شهید مدنی گفت: این سفر در راستای استفاده از
ظرفی تهای مرزی و توسعه مناسبات بی نالمللی استان و براساس اختیاراتی که
دولت در این رابطه به استا نهای مرزی داده، انجام م یشود.
وی اظهار داشت: توسعه روابط با کشورهای همسایه و حضور فعال در بازارهای
منطقه جزو سیاس تهای اصولی و راهبردی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی
است و آذربایجا نشرقی با قرار گرفتن در همسایگی رّم در خصوص اهداف سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان به ارمنستان،
گفت: پیگیری مسائل گمرکی و حملونقل، پیگیری ایجاد شهرک تجاری
مشترک در مرز دو کشور و شهرک مشترک فناوری میان ایران و ارمنستان از
مهمترین اهداف این سفر است.
وی همچنین در تشریح برنامههای سفر هیئت اعزامی استان، گفت: در
این سفر سهروزه، ضمن بازدید از توانمندیهای صنعتی و تولیدی و ملاقات با
مسئولان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی این کشور، زمینههای همکاری
اقتصادی و تجاری با همسایه شمالی بررسی خواهد شد.
خرم افزود: در جریان این سفر همچنین ملاقات و مذاکره با مقامات دولتی
چون وزیر اقتصاد، وزیر محیط زیست، وزیر مدیریت منطقهای و زیرساخت و
معاون وزیر اقتصاد این کشور پیشبینی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برگزاری همایشهای اقتصادی
و تجاری، نشستهای مشترک میان مسئولان حوزههای گمرکی، دانشگاهی
و گردشگری، نشستهای تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و تجاری بخش
خصوصی دو طرف و بازدید از چند مرکز صنعتی، تولیدی، فرهنگی و تجاری از
دیگر برنامههای هیئت اعزامی از استان در این سفر خواهد بود.
گفتنی است هیئت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی در نخستین برنامه
خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان دیدار خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، تعدادی از مدیران کل
دستگاههای اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی استان، جمعی از اعضای
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و تعدادی از فعالان بخش
خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در ترکیب هیئت اعزامی به
ارمنستان حضور

همچنین ببینید

نوار مرزی آذربایجان شرقی به مرز اقتصادی تبدیل می شود

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل مرز ۲۴۱ کیلومتری استان با کشورهای همسایه، …